Water is een bron van leven. Het draagt positief bij aan de uitstraling van uw tuin, uw bedrijf of openbare ruimte. Het kletterende en spetterende water verdringt storende achtergrondgeluiden,
wat zeker in een verstedelijkte omgeving van belang is. De tuin wordt weer een oord van rust, ook al ligt deze in de stad of bij een drukke autoweg. Water heeft aantrekkingskracht op mens en dier.
Een waterpartij kan een fontein zijn, maar ook een kabbelende beek of een kunstmatige waterval.

 

 
VIJVERS
Wat is er mooier, dan op een prachtige zomeravond aan de rand van uw eigen vijver te zitten, met op de achtergrond het geluid van een fontein of waterval. Vijvers zijn er in verschillende soorten en in alle denkbare maten. Er zijn siervijvers, natuurvijvers, zwemvijvers en koi-vijvers. Elk soort vijver vraagt een andere manier van aanpak. Bij een koi-vijver is bijvoorbeeld een uitgebreide filterinstallatie benodigd, terwijl bij een natuurvijver dit juist niet het geval is.

SIERVIJVER
Een siervijver is vaak opgebouwd in meerdere niveaus met verschillende soorten planten en vissen. Enkele bekende vissoorten voor de siervijver zijn: goudwindes, shubunkins, komeetstaartjes en goudrietvoorntjes. Met een siervijver willen we zo getrouw mogelijk de natuur dicht bij huis brengen. Niet alleen planten en vissen maar ook andere dieren (insecten, vogels en waterdieren) zullen dit stukje vijverbiotoop verder aanvullen. Bij deze vijver streven we naar een perfect evenwicht tussen vissen en waterplanten (biologisch evenwicht).

 

NATUURVIJVER
De natuurvijver is een vijver waar de natuur zijn beloop mag gaan. Het is een natuurreservaat op beperkte schaal en doet vaak dienst als voorplantingsplaats en toevluchtsoord voor salamanders, kikkers, padden en allerlei ander klein dierlijk leven. Maar ook vogels laten zich graag bij het water zien (ijsvogel). Vaak is de natuurvijver afhankelijk van de grondwaterstand omdat er geen gebruik gemaakt wordt van dichtingsmaterialen. Is het grondwater peil te laag voor een natuurvijver, dan kan er wel gebruikt gemaakt worden van natuurlijke dichtingsmaterialen zoals klei. Hiermee voorkom je dat een vijver uitdroogt en dat natuurontwikkeling verloren gaat. Er wordt altijd gebruik gemaakt van zacht aflopende oevers, eilandjes, boomstronken en stenen zodat elk dierlijk leven in en rond de vijver zijn weg vindt.

 

ZWEMVIJVER
De zwemvijver oftewel het ecologisch zwembad is een vijver zoals elke andere vijver. Maar hij is gebouwd om er in te zwemmen. Het klassieke lichtblauwe of witte zwembad is vaak moeilijk in te passen in een tuin vanwege zijn vorm en uiterlijk. Een zwemvijver biedt u de keuze vrij te zijn in de vorm en afwerking om deze perfect aan te laten sluiten bij de tuin. In de zomer kunt u heerlijk zwemmen en tijdens andere periodes kunt u genieten van de vijver. Chloor is bij een zwemvijver uit den boze omdat in een zwemvijver ook insecten, kikkers, vissen en andere organismen kunnen voorkomen die geen chloor kunnen verdragen. De waterzuivering van dit type vijver wordt verzorgt door een groep van waterplanten die in een natuurlijke kiezel of lavazone staan, aangevuld met een filterinstallatie.