Grondwerk

Een goede planning en voorbereiding, scheelt het halve werk. Juiste afstemming levert tijdwinst, scheelt onnodige overlast en levert het beste resultaat. Wij hebben de beschikking over verschillende vaklieden voor elke discipline. We beginnen altijd met het uitzetten van de tuin, dit wordt gedaan aan de hand van de op schaal gemaakte tekening. Daarna zorgt onze kraanmachinist ervoor dat de grond op de juiste hoogte wordt afgegraven. Vervolgens wordt er gekeken waar gebroken puin / vulzand en schone zwarte grond moet komen. Ook worden eventuele kabels en leidingen voor bijvoorbeeld een sproei-installatie, drainage of verlichting direct mee genomen in het grondwerk.

Het grondwerk is misschien wel het belangrijkste onderdeel bij het aanleggen van een tuin. Het gaat veel verder dan alleen het ontgraven of aanvoeren van grond. Zo moet je zorgen voor een grondverbetering wanneer de grondsoort niet goed is, je moet letten op de waterdoorlatendheid en uiteraard is er nog meer. Kortom: wanneer het grondwerk goed is, geldt dit als een goede basis voor de aanleg van een tuin.

Om deze werkzaamheden goed te laten verlopen zul je moeten beschikken over de juiste gereedschappen en machines.Hiervoor hebben onder andere een eigen rupskraan, mobiele kraan, minikranen en diverse shovels in eigen beheer. Zo kunnen we snel schakelen wanneer dit nodig is.