Tuintips voor de maand Februari

Maak de nestkasten schoon voor een nieuw broedseizoen

Snoei deze maanden de ‘ABC’ bomen (Acer, Betula, Carpinus en de blauwe regen)

Zorg van een opening in uw vijver, niet hakken maar smelten met heet water

Denk eens na over veranderingen in de tuin, (onderhoudsvriendelijk?)

Met het snoeihout van bomen en heesters kun je een takkenhaag maken waarin vogels
en nuttige insecten hun toevlucht kunnen zoeken.